درباره دلنواز | تماس با ما

رضا مروتی

( نی - ردیف موسیقی ایرانی - فلوت ریکوردر )

مدیر مسئول آموزشگاه آزاد موسیقی دلنواز

متولد 1354  محل تولد: یزد   شروع  فعالیت موسیقی:
1370

آموزش نی را از سال 70 در شهر اردکان زیر نظر اساتیدی چون احمد توکلی ، سید حسین قریشی و رامین تهامی آغاز و سپس از سال 82 تا 87 در هنرسرای جوان تهران دوره تکمیلی خود را نزد اساتید محترم یاسین اژدری و محمد علی کیانی نژاد گذراند.   

از سوابق هنری و افتخارات ایشان می توان به آموزش نی نوازی در کانون های موسیقی اردکان و میبد همچنین آموزشگاه های موسیقی صبا و مهتاب یزد-سرپرست و آهنگساز گروه های موسیقی سلمک ،رازو نیاز،مهر و نوازندگی در گروه هایی چون کرشمه عشاق-گروه کر باران دلنواز و ... اشاره نمود.